Priser pr. uge i 2019

Ledige uger er vist med grønt 2020 2020

Uge Uge Uge Uge
1   14 3500 DKK 27 4000 DKK 40 2700 DKK
2   15 2700 DKK 28 4000 DKK 41 2700 DKK
3   16 2700 DKK 29 4000 DKK 42 2700 DKK
4   17 2700 DKK 30 4000 DKK 43 2700 DKK
5   18 2700 DKK 31 4000 DKK 44 2700 DKK
6   19 2700 DKK 32 3300 DKK 45 2700 DKK
7   20 2700 DKK 33 3300 DKK 46 2700 DKK
8   21 2700 DKK 34 3300 DKK 47 2700 DKK
9   22 3300 DKK 35 3300 DKK 48 2700 DKK
10   23 3300 DKK 36 2700 DKK 49 2700 DKK
11 2700 DKK 24 3300 DKK 37 2700 DKK 50 2700 DKK
12 2700 DKK 25 3300 DKK 38 2700 DKK 51 3500 DKK
13 3500 DKK 26 4000 DKK 39 2700 DKK 52 3500 DKK
               53