Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 2900 DKK
2   15   28   41 2900 DKK
3   16   29   42 2900 DKK
4   17   30   43 2900 DKK
5   18   31   44 2200 DKK
6   19   32   45 2200 DKK
7   20   33   46 2200 DKK
8   21   34 4800 DKK 47 2200 DKK
9   22   35 3400 DKK 48 2200 DKK
10   23   36 3400 DKK 49 2200 DKK
11   24   37 3400 DKK 50 2200 DKK
12   25   38 3400 DKK 51 2200 DKK
13   26   39 3400 DKK 52 3300 DKK
               53 4600 DKK