Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 3100 DKK
2   15   28   41 3100 DKK
3   16   29   42 3100 DKK
4   17   30   43 3100 DKK
5   18   31   44 2300 DKK
6   19   32   45 2300 DKK
7   20   33   46 2300 DKK
8   21   34 5100 DKK 47 2300 DKK
9   22   35 3500 DKK 48 2300 DKK
10   23   36 3500 DKK 49 2300 DKK
11   24   37 3500 DKK 50 2300 DKK
12   25   38 3500 DKK 51 2300 DKK
13   26   39 3500 DKK 52 3900 DKK
               53 5000 DKK