Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14 3000 DKK 27 8000 DKK 40 3500 DKK
2   15 3000 DKK 28 8000 DKK 41 3500 DKK
3   16 3000 DKK 29 8000 DKK 42 4500 DKK
4   17 3000 DKK 30 8000 DKK 43 3500 DKK
5   18 3000 DKK 31 8000 DKK 44 2500 DKK
6   19 3000 DKK 32 8000 DKK 45 2500 DKK
7   20 3000 DKK 33 8000 DKK 46 2500 DKK
8   21 3500 DKK 34 8000 DKK 47 2500 DKK
9   22 3500 DKK 35 4500 DKK 48 2500 DKK
10   23 3500 DKK 36 3500 DKK 49 2500 DKK
11   24 3500 DKK 37 3500 DKK 50 2500 DKK
12   25 3500 DKK 38 3500 DKK 51 2500 DKK
13 3000 DKK 26 4500 DKK 39 3500 DKK 52 4500 DKK
               53 4500 DKK

Bemærkninger:
Strøm er inklusiv vandforbrug.