Preise pro Woche in 2021

2020 2020

Woche Woche Woche Woche
1 560 EUR 14 306 EUR 27 507 EUR 40 306 EUR
2 280 EUR 15 520 EUR 28 587 EUR 41 306 EUR
3 280 EUR 16 520 EUR 29 627 EUR 42 467 EUR
4 280 EUR 17 306 EUR 30 627 EUR 43 467 EUR
5 280 EUR 18 306 EUR 31 627 EUR 44 306 EUR
6 306 EUR 19 360 EUR 32 587 EUR 45 306 EUR
7 306 EUR 20 306 EUR 33 533 EUR 46 306 EUR
8 306 EUR 21 360 EUR 34 507 EUR 47 306 EUR
9 306 EUR 22 360 EUR 35 373 EUR 48 306 EUR
10 306 EUR 23 360 EUR 36 306 EUR 49 306 EUR
11 306 EUR 24 306 EUR 37 306 EUR 50 306 EUR
12 306 EUR 25 306 EUR 38 306 EUR 51 306 EUR
13 306 EUR 26 360 EUR 39 306 EUR 52 507 EUR
               53 600 EUR

Kommentare:
Preis für 2 ûbernachtungen ab 179,- EUR. Bitte e-mail uns an bjel321@outlook.com oder anruhfen +4526242421 oder +4525481006.