Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 2000 DKK
2   15   28   41 2000 DKK
3   16   29   42 2500 DKK
4   17   30   43 2000 DKK
5   18   31   44 2000 DKK
6   19   32   45 2000 DKK
7   20   33   46 2000 DKK
8   21   34 2000 DKK 47 2000 DKK
9   22   35 2000 DKK 48 2000 DKK
10   23   36 2000 DKK 49 2000 DKK
11   24   37 2000 DKK 50 2000 DKK
12   25   38 2000 DKK 51 2000 DKK
13   26   39 2000 DKK 52 2000 DKK
               53 2000 DKK

Bemærkninger:
500 i depositum, afregnes ved fraflytning.