Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 2650 DKK
2   15   28   41 2650 DKK
3   16   29   42 2650 DKK
4   17   30   43 2650 DKK
5   18   31   44 2650 DKK
6   19   32   45 2650 DKK
7   20   33   46 2650 DKK
8   21   34 3600 DKK 47 2650 DKK
9   22   35 3600 DKK 48 2650 DKK
10   23   36 2650 DKK 49 2650 DKK
11   24   37 2650 DKK 50 2650 DKK
12   25   38 2650 DKK 51 2650 DKK
13   26   39 2650 DKK 52 3600 DKK
               53 3600 DKK