Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14 2800 DKK 27 4400 DKK 40 2900 DKK
2   15 2800 DKK 28 5900 DKK 41 2900 DKK
3   16 2800 DKK 29 5900 DKK 42 2900 DKK
4   17 2800 DKK 30 5900 DKK 43 2900 DKK
5   18 2800 DKK 31 5900 DKK 44 2900 DKK
6   19 2800 DKK 32 4400 DKK 45 2900 DKK
7   20 2800 DKK 33 3300 DKK 46 2900 DKK
8   21 2800 DKK 34 3300 DKK 47 2900 DKK
9   22 2800 DKK 35 2500 DKK 48 2900 DKK
10   23 2800 DKK 36 2900 DKK 49 2900 DKK
11   24 3300 DKK 37 2900 DKK 50 2900 DKK
12   25 3300 DKK 38 2900 DKK 51 2900 DKK
13 2800 DKK 26 3300 DKK 39 2900 DKK 52 2900 DKK
               53 2900 DKK

Bemærkninger:
Vand - 200/ uge