Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 480 EUR
2   15   28   41 480 EUR
3   16   29   42 570 EUR
4   17   30   43 480 EUR
5   18   31   44 390 EUR
6   19   32   45 390 EUR
7   20   33   46 390 EUR
8   21   34 570 EUR 47 390 EUR
9   22   35 570 EUR 48 390 EUR
10   23   36 570 EUR 49 390 EUR
11   24   37 570 EUR 50 390 EUR
12   25   38 480 EUR 51 390 EUR
13   26   39 480 EUR 52 525 EUR
               53 860 EUR