Priser pr. uge i 2019

Ledige uger er vist med grønt 2020 2020

Uge Uge Uge Uge
1   14 2965 DKK 27 4476 DKK 40 3302 DKK
2   15 2965 DKK 28 4913 DKK 41 3302 DKK
3   16 3302 DKK 29 5450 DKK 42 3302 DKK
4 2965 DKK 17 3302 DKK 30 5450 DKK 43 3302 DKK
5 2965 DKK 18 3302 DKK 31 5450 DKK 44 2965 DKK
6 2965 DKK 19 3302 DKK 32 4913 DKK 45 2965 DKK
7 2965 DKK 20 3302 DKK 33 4913 DKK 46 2965 DKK
8 2965 DKK 21 3302 DKK 34 4476 DKK 47 2965 DKK
9 2965 DKK 22 3302 DKK 35 3839 DKK 48 2965 DKK
10 2965 DKK 23 3302 DKK 36 3839 DKK 49 2965 DKK
11 2965 DKK 24 3839 DKK 37 3302 DKK 50 2965 DKK
12 2965 DKK 25 3839 DKK 38 3302 DKK 51 2965 DKK
13 2965 DKK 26 3839 DKK 39 3302 DKK 52 4476 DKK
               53 4476 DKK