Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 400 EUR
2   15   28   41 500 EUR
3   16   29   42 500 EUR
4   17   30   43 400 EUR
5   18   31   44 400 EUR
6   19   32   45 400 EUR
7   20   33   46 400 EUR
8   21   34 575 EUR 47 400 EUR
9   22   35 500 EUR 48 400 EUR
10   23   36 500 EUR 49 400 EUR
11   24   37 500 EUR 50 400 EUR
12   25   38 400 EUR 51 400 EUR
13   26   39 400 EUR 52 575 EUR
               53