Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14 470 EUR 27 685 EUR 40 395 EUR
2   15 395 EUR 28 830 EUR 41 395 EUR
3   16 395 EUR 29 830 EUR 42 470 EUR
4   17 395 EUR 30 830 EUR 43 470 EUR
5   18 395 EUR 31 830 EUR 44 350 EUR
6   19 395 EUR 32 830 EUR 45 350 EUR
7   20 395 EUR 33 685 EUR 46 350 EUR
8   21 395 EUR 34 585 EUR 47 350 EUR
9   22 395 EUR 35 585 EUR 48 350 EUR
10   23 470 EUR 36 470 EUR 49 350 EUR
11   24 470 EUR 37 470 EUR 50 350 EUR
12   25 470 EUR 38 395 EUR 51 350 EUR
13 470 EUR 26 585 EUR 39 395 EUR 52 525 EUR
               53 650 EUR