Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 320 EUR
2   15   28   41 320 EUR
3   16   29   42 320 EUR
4   17   30   43 320 EUR
5   18   31   44 290 EUR
6   19   32   45 290 EUR
7   20   33   46 290 EUR
8   21   34 490 EUR 47 290 EUR
9   22   35 490 EUR 48 290 EUR
10   23   36 320 EUR 49 290 EUR
11   24   37 320 EUR 50 290 EUR
12   25   38 320 EUR 51 290 EUR
13   26   39 320 EUR 52 320 EUR
               53 690 EUR