Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 200 EUR
2   15   28   41 250 EUR
3   16   29   42 320 EUR
4   17   30   43 270 EUR
5   18   31   44 200 EUR
6   19   32   45 200 EUR
7   20   33   46 200 EUR
8   21   34   47 200 EUR
9   22   35 325 EUR 48 200 EUR
10   23   36 325 EUR 49 200 EUR
11   24   37 325 EUR 50 200 EUR
12   25   38 200 EUR 51 200 EUR
13   26   39 200 EUR 52 400 EUR
               53 400 EUR