Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 2700 EUR
2   15   28   41 2700 EUR
3   16   29   42 2700 EUR
4   17   30   43 2700 EUR
5   18   31   44 2700 EUR
6   19   32   45 2000 EUR
7   20   33   46 2000 EUR
8   21   34 3800 EUR 47 2000 EUR
9   22   35 3800 EUR 48 2000 EUR
10   23   36 2700 EUR 49 2000 EUR
11   24   37 2700 EUR 50 2000 EUR
12   25   38 2700 EUR 51 2000 EUR
13   26   39 2700 EUR 52 2000 EUR
               53 2000 EUR