Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27 3800 EUR 40 2700 EUR
2   15   28 3800 EUR 41 2700 EUR
3   16   29 3800 EUR 42 2700 EUR
4   17   30 3800 EUR 43 2700 EUR
5   18   31 3800 EUR 44 2700 EUR
6   19   32 3800 EUR 45 2000 EUR
7   20   33 3800 EUR 46 2000 EUR
8   21   34 3800 EUR 47 2000 EUR
9   22 3500 EUR 35 3800 EUR 48 2000 EUR
10   23 3500 EUR 36 2700 EUR 49 2000 EUR
11   24 3500 EUR 37 2700 EUR 50 2000 EUR
12   25 3500 EUR 38 2700 EUR 51 2000 EUR
13   26 3500 EUR 39 2700 EUR 52 2000 EUR
               53 2000 EUR