Priser pr. uge i 2019

Ledige uger er vist med grønt 2020 2020

Uge Uge Uge Uge
1   14 380 EUR 27 990 EUR 40 570 EUR
2   15 380 EUR 28 1295 EUR 41 595 EUR
3   16 570 EUR 29 1295 EUR 42 595 EUR
4 380 EUR 17 570 EUR 30 1295 EUR 43 595 EUR
5 380 EUR 18 380 EUR 31 1295 EUR 44 380 EUR
6 380 EUR 19 380 EUR 32 1295 EUR 45 380 EUR
7 570 EUR 20 570 EUR 33 990 EUR 46 380 EUR
8 380 EUR 21 380 EUR 34 680 EUR 47 380 EUR
9 380 EUR 22 570 EUR 35 680 EUR 48 380 EUR
10 380 EUR 23 570 EUR 36 570 EUR 49 380 EUR
11 380 EUR 24 570 EUR 37 570 EUR 50 380 EUR
12 380 EUR 25 595 EUR 38 570 EUR 51 380 EUR
13 380 EUR 26 680 EUR 39 570 EUR 52 680 EUR
               53 1240 EUR

Bemærkninger:
Priserne er for luxus SPA-huset Tutten