Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 1 EUR
2   15   28   41 1 EUR
3   16   29   42 1 EUR
4   17   30   43 1 EUR
5   18   31   44 1 EUR
6   19   32   45 1 EUR
7   20   33   46 1 EUR
8   21   34 1 EUR 47 1 EUR
9   22   35 1 EUR 48 1 EUR
10   23   36 1 EUR 49 1 EUR
11   24   37 1 EUR 50 1 EUR
12   25   38 1 EUR 51 1 EUR
13   26   39 1 EUR 52 1 EUR
               53 1 EUR

Bemærkninger:
Priser: Spørg udlejer