Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 2925 DKK
2   15   28   41 2925 DKK
3   16   29   42 3520 DKK
4   17   30   43 3520 DKK
5   18   31   44 2100 DKK
6   19   32   45 2100 DKK
7   20   33   46 2100 DKK
8   21   34 4850 DKK 47 2100 DKK
9   22   35 3520 DKK 48 2100 DKK
10   23   36 3520 DKK 49 2100 DKK
11   24   37 2925 DKK 50 2100 DKK
12   25   38 2925 DKK 51 2925 DKK
13   26   39 2925 DKK 52 3920 DKK
               53 4850 DKK